مقالات مفید

بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
nemudarTestKesheshAmirKabir

آزمون کشش بر روی نمونه های جوش داده شده به روش فورجینگ دانشگاه امیر کبیر :

آزمون کشش بر روی نمونه های جوش داده شده به روش فورجینگ دانشگاه امیر کبیر :
بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
zede zelzele

مقاوم سازی سازه در برابر زلزله و کاهش حجم اضافی میلگرد ها

•با توجه به کاهش مصرف میلگرد وزن اصلی سازه کم شده و متناسب با آن از نیرو های ثقلی جانبی نیز کاسته میشود و در نتیجه […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
kapsulGaz_edit

کپسول گاز دستگاه جوش سر به سر دایا

در جوشکاری با این دستگاه حرارت ایجاد شده از طریق سوختن مخلوط گاز اکسیژن و استیلن بوجود می آید. بر روی هر کپسول یک مانومتر نصب […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
comparison

جدول مقايسه روش هاي مختلف اتصال آرماتور

جدول مقايسه روش هاي مختلف اتصال آرماتور