مقالات مفید

فوریه 6, 2015

توجیه اقتصادی حذف اورلپ در سازه های بتنی به روش اتصال سر به سر (جوش سر به سر) میلگرد

توجیه اقتصادی حذف اورلپ در سازه های بتنی به روش اتصال سر به سر (جوش سر به سر) میلگرد به کمک دستگاه Gas Pressure Welding : […]
ژانویه 16, 2015

روش فورجینگ چیست؟

ژانویه 16, 2015

آیا جوش سر به سر در ایران صرفه مالی دارد؟

ژانویه 16, 2015

چگونه جوش سر به سر باعث مقاوم سازی در برابر زلزله می شود