مقالات مفید

بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
eghtesadi1

توجیه اقتصادی حذف اورلپ در سازه های بتنی به روش اتصال سر به سر (جوش سر به سر) میلگرد

توجیه اقتصادی حذف اورلپ در سازه های بتنی به روش اتصال سر به سر (جوش سر به سر) میلگرد به کمک دستگاه Gas Pressure Welding : […]
دی ۲۶, ۱۳۹۳

روش فورجینگ چیست؟

دی ۲۶, ۱۳۹۳

آیا جوش سر به سر در ایران صرفه مالی دارد؟

دی ۲۶, ۱۳۹۳

چگونه جوش سر به سر باعث مقاوم سازی در برابر زلزله می شود