مقاوم سازی سازه در برابر زلزله و کاهش حجم اضافی میلگرد ها

کپسول گاز دستگاه جوش سر به سر دایا
فوریه 6, 2015
آزمون کشش بر روی نمونه های جوش داده شده به روش فورجینگ دانشگاه امیر کبیر :
فوریه 6, 2015

•با توجه به کاهش مصرف میلگرد وزن اصلی سازه کم شده و متناسب با آن از نیرو های ثقلی جانبی نیز کاسته میشود و در نتیجه مقاومت سازه در مقابل زلزله افزایش خواهد یافت. .

•با ۱۰ سانتیمتر ریشه نیز، اتصال سر به سر ( جوش سر به سر ) انجام می شود. .
•کاستن از حجم و تراکم میلگردها در نقاط اتصال و امکان ویبره بهتر.
•با توجه به کاهش حجم اضافی میلگردها ، درگیری بتن با میلگرد ها افزایش خواهد یافت.
•افزایش مقاومت در نقطه اتصال بطوری مقاومت در این نقطه بالا تر از سایر نقاط در طول میلگرد میباشد.
•کیفیت مقطع اتصال، همان کیفیت مقطع اصلی میلگرد می باشد.
•حفظ خواص متالورژیکی میلگرد.
•حفظ یکپارچکی آنالیز بار در محل اتصال

gpw
gpw

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.