آزمون کشش بر روی نمونه های جوش داده شده به روش فورجینگ دانشگاه امیر کبیر :

مقاوم سازی سازه در برابر زلزله و کاهش حجم اضافی میلگرد ها
فوریه 6, 2015
ویدئوی تست کشش دانشگاه شریف
فوریه 6, 2015

nemudarTestKesheshAmirKabir nemudarTestKesheshAmirKabir2 testDaneshgaheAmirKabirآزمون کشش بر روی نمونه های جوش داده شده به روش فورجینگ دانشگاه امیر کبیر :

gpw
gpw

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.