گیره نگهدارنده میلگرد

گیره نگه دارنده میلگرد:

این گیره از دو فک ثابت و متحرک تشکیل شده که دو سر میلگردها بر روی آن بسته می شود و به انتهای فک متحرک آن سیلندر فشار بسته شده و از این طریق نیرو به دو سر میلگردها وارد می شود.