کپسول گاز دستگاه جوش سر به سر دایا

جدول مقايسه روش هاي مختلف اتصال آرماتور
فوریه 6, 2015
مقاوم سازی سازه در برابر زلزله و کاهش حجم اضافی میلگرد ها
فوریه 6, 2015

در جوشکاری با این دستگاه حرارت ایجاد شده از طریق سوختن مخلوط گاز اکسیژن و استیلن بوجود می آید. بر روی هر کپسول یک مانومتر نصب میشود. مانومترها برای تنظیم فشار خروجی بر روی شیر کپسول ها بسته میشود. هر مانومتر دارای دو درجه است که درجه اول که به سمت خود کپسول است حجم گاز داخل کپسول را نشان میدهد و درجه دوم که به سمت بیرون است فشار خروجی گاز را نشان می دهد.

kapsulGaz_edit

 

 

gpw
gpw

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.