نمایندگان فروش محصولات شرکت آفتاب تابان

 

شرکت بوم شهر(سهامی خاص)

شرکت بوم شهر(سهامی خاص)
نام مدیر مسئول: آقای حسینی
تلفن: ۸۸۹۶۷۲۵۱

مهندس شیر محمدی

مهندس شیر محمدی
نام مدیر مسئول: مهندس شیر محمدی
تلفن: ۰۹۱۲۱۵۸۲۷۳۸

مهندس شهادتی(قشم- شیراز)

مهندس شهادتی(قشم- شیراز)
نام مدیر مسئول: مهندس شهادتی
تلفن: ۰۷۱۱-۶۳۶۴۱۳۷

مهندس محمد رضا صراف ( کرمانشاه)

مهندس محمد رضا صراف ( کرمانشاه)
نام مدیر مسئول: محمد رضا صراف
تلفن: ۰۸۳۱-۸۲۳۶۰۴۳