لوله های اختلاط گاز اکسیژن و استیلن تولیدی دایا:

وظیفه این بخش از دستگاه اختلاط دو گاز اکسیژن و استیلن و تنظیم شعله به کمک پیچ های تنظیم روی آن میباشد. بر روی مشعل دستگاه دو شیر و یک اهرم وجود دارد. شیر آبی برای تنظیم فشار اکسیژن، شیر قرمز برای تنظیم فشار گاز استیلن و اهرم برای قطع و وصل کردن گاز خروجی از مشعل میباشد. مشعل توسط دو شلنگ به کپسول های اکسیژن و استیلن متصل میشود. دسته مشعل نیز شامل یک کلید الکتریکی می باشد که با یک سیم به پمپ هیدرولیکی متصل بوده و از این طریق به پمپ فرمان اعمال فشار یا کاهش فشار بر روی میلگرد ها را میدهد.
lulehayeEkhtelateOxyjen_edit_trans