توجیه اقتصادی حذف اورلپ در سازه های بتنی به روش اتصال سر به سر (جوش سر به سر) میلگرد

لیست مشتریان
ژانویه 17, 2015
جدول مقايسه روش هاي مختلف اتصال آرماتور
فوریه 6, 2015

توجیه اقتصادی حذف اورلپ در سازه های بتنی به روش اتصال سر به سر (جوش سر به سر) میلگرد

به کمک دستگاه Gas Pressure Welding :

eghtesadi1

مقايسه روش هاي مختلف اتصال آرماتور
•قیمت یک کپسول گاز استیلن ۱۲ پوندی در صورت تهیه از کارخانه، ۴۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.
•قیمت یک کپسول گاز اکسیژن ۲۰ پوندی در صورت تهیه از کارخانه ۸۰,۰۰۰ ریال می باشد.
•به ازای هر کپسول اکسیژن ۲ کپسول استیلن مصرف می شود.
•برای جوشکاری با دستگاه به یک نفر کارگر ماهر آموزش دیده و دو نفر کارگر ساده احتیاج می باشد
•بهای هر کارگر روز مزد ماهر ۵۰ هزار تومان و هر کارگر ساده ۳۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
•یک روز کاری ۸ ساعت در نظر گرفته شده است.
•بازده کارگران با توجه به شرایط کاری مختلف ۳۰% در نظر گرفته شده است.

gpw
gpw

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.