کپسول

بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
kapsulGaz_edit

کپسول گاز دستگاه جوش سر به سر دایا

در جوشکاری با این دستگاه حرارت ایجاد شده از طریق سوختن مخلوط گاز اکسیژن و استیلن بوجود می آید. بر روی هر کپسول یک مانومتر نصب […]