چرا جوش ســـــــــر به ســــــــــــر میلگـرد


 • صرفه جویی 10 درصدی در مصرف میلگرد.
 • افزایش مقاوم سازی سازه در برابر زلزله.
 • اتصال سر به سر به صورت فوج.
 • امکان اتصال با 20 سانت ریشه.
 • نیاز به نیروی انسانی کمتر (دو نفر)
 • کاهش حمل و نقل ها با توجه به کاهش مصالح مصرفی.
 • افزایش سرعت جوشکاری
 • پرکردن فرم سفارش
پیشنهاد آفتاب تابان به شما

پروژه انجام شده و در حال اجرا


تنها دارنده مجوز از مرکز تحقیقات مسکن و راهسازی ایران

گواهی دانشگاه امیرکبیر

گواهی دانشگاه امیرکبیر
آزمون کشش بر روی نمونه های جوش داده شده به روش فورجینگ

گواهی دانشگاه شریف

گواهی دانشگاه شریف
تست کشش جوشر به سر میلگرد توسط دانشگاه صنعتی شریف

گواهینامه وزارت صنعت و معدن

گواهینامه وزارت صنعت و معدن
گواهینامه وزارت صنعت و معدن جمهوری اسلامی ایران

تاییدیه فنی وزارت مسکن

تاییدیه فنی وزارت مسکن
تاییدیه فنی وزارت مسکن جمهوری اسلامی ایران
برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما همین حالا تماس بگیرید.


66596466 -021
66596466 -021

مزایابی جوش سر به سرمیلگرد به درصد

 • کاهش هزینه ها20%
 • افزایش سرعت30%
 • افزایش امنیت50%